Fundamental Shadow Play Workshop (Full Scale) by The Wandering Moon
Duration: 3 days 2 nights
(Last night will be open for non-participants to see the performances)

Amount: 25-30 participants (be able to stay over night)

Location: have close and dark room for participants to experiment the shadow during daytime have enough empty space for performances at night

*** details of the curriculum depend on the target group


หลักสูตรการอบรมพื้นฐานละครเงา ( เต็มรูปแบบ ) โดยพระจันทร์พเนจร
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
( โดยคืนสุดท้ายจะเปิดการแสดงให้กับบุคคลผ่านนอกได้เข้าชม )

จำนวนผู้เข้าร่วม 25 - 30 คน ( ต้องสามารถค้างคืนได้ตลอดการอบรม )

สถานที่
ต้องมีห้องปิดมิดชิดไม่ให้แสงส่องผ่านเพื่อทดลองเงา
บริเวณกว้างสำหรับการสร้างบรรยากาศในการแสดงช่วงกลางคืน

*** รายละเอียดของหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย


หลักสูตร กึ่งสาธิต
ระยะเวลา:
1 วัน
จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 - 40 คน
กลุ่มเป้าหมาย: อายุตั้งแต่ 12 ขวบ - 60 ปี
สถานที่: ต้องเป็นห้องมืด ที่สามารถสาธิต และทดลองเล่นกับหุ่นเงาได้
ลักษณะงาน:
1.สอนการทำหุ่นเงาอย่างง่าย
2. ทดลองเล่นกับเงา โดยใช้หุ่นที่หัดทำ


ส่วนหนึ่งของความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ที่ผ่านการอบรมหุ่นเงา 10 คน
Part of opinion and feelings of some of the workshop participants

“จากตอนแรกมองว่าหุ่นเงา การแสดงหุ่นเงา และละครหุ่นเงาไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไร แต่ ณ วันนี้ ทำให้รู้ว่าหุ่นเงา การแสดงหุ่นเงา และละครหุ่นเงามีอะไรที่ยากมากกว่าที่คิด ทั้งเรื่องเทคนิคเล็กๆ น้อย ๆ กลวิธีการเล่าและการดำเนินเรื่องให้น่าสนใจ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงทุกอย่างต้องออกมาจากจินตนาการ ความรักและความอดทนมาก จึงจะได้ผลงานที่ปราณีต
รู้ว่ากว่าจะได้เห็นเป็นละครหุ่นเงา ต้องทำอะไรมากมายกว่าที่เราเห็นผ่านจอผ้า…..…..มันมีอะไรมากกว่า”

" First I thought shadow puppet and shadow play is a piece of cake, but now I realized that it's very difficult. All those little details, technics, style of storytelling, the right narration or all the equipments used have to come from imagination, passion and patience and you'll get a fine piece of work. To get a shadow play, a lot has to be done... there's more that what we see on the screen."


“ตอนแรกคิดว่ามันคงง่าย เพราะใช้เพียง แสง หุ่น ฉาก ทำให้เกิดเงา และคงไม่ยากเย็นถ้าจะทำละครหุ่นเงาสักเรื่องขึ้นมาตอนนี้
………..ตอนนี้ เข้าใจว่าสิ่งที่คิดมันผิด เพราะเพียงรู้ว่ามีแสง หุ่น ฉาก ทำให้เกิดเงามันไม่พอ มันยังคงต้องลึกลงในรายละเอียดอีก ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของหุ่น แสง ฉาก ตลอดจนต้องรักและเชื่อในมัน”

" At first i thought it was easy, as we use only lighting, the puppets, screen to make shadow. And it should' n be too difficult to make a shadow play. Now....at this moment I just realized that what I thought was wrong. Because it not enough to have just lighting, puppets and screen there still need some details either techniques of manipulating puppets and lighting, how to play with the screen it also needs you to love and believe in it".


“ตอนแรกรู้สึกไม่ค่อยชอบเอาซะเลยกับละครหุ่นเงา เพราะคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ แต่พอมาได้สัมผัสและเวิร์คชอป รู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในตัวของมันเองมาก ๆ โดยที่เราคาดไม่ถึง และตอนนี้รู้สึกว่ามันน่าสนใจและกำลังหลงเสน่ห์ของมัน”

" I didn't really like shadow puppets at first because I thought there's nothing so interesting about it. But when I got to know it in the workshop, I felt that there's something more interesting and unexpected in itself. And, right now, I am enchanted".


“วันแรก…..รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีแสงก็ต้องมีเงา
วันนี้…..รู้สึกว่าตัวเองดูยิ่งใหญ่มาก ยิ่งใหญ่กว่าแสงอีก โดยเฉพาะในด้านอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ
แสงทำให้คนมองเห็นโลกในความเป็นจริง
เงาทำให้มองเห็นโลกในจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด”

" First day.....I felt like it was pretty normal, that where the light is, there's a shadow.
Today.....I feel that I'm great.... even greater than the light
Especially, about emotions, feelings, and imagination.
Light makes people see what the reality is
Shadows makes people see the unlimited world of imagination".


“จากที่เคยมีความคิดว่า ละครเงาคือการสร้างตุ๊กตามาตัวหนึ่งแล้วเชิดอยู่หลังฉาก เมื่อได้เรียนรู้ทั้งเทคนิค และการแสดงละครเงา ทำให้รู้มากขึ้นว่า เงาไม่ได้เกิดได้จากแค่ตุ๊กตา ยังสามารถใช้สิ่งอื่นมาเป็นเงา และสิ่งที่สำคัญ คือ ทำให้รู้ว่าเงาที่เราสร้างขึ้นต้องมีชีวิตเหมือนคนเชิดหุ่น จากประสบการณ์ครั้งนี้มันจะเป็นความรู้ที่ฉันจะในไปพัฒนาใช้ต่อไป”

"From what I thought shadow puppet is just to make a doll then manipulate it on the back of the screen. But, when I had learned about the techniques and how to do the shadow puppet, I realized that shadow doesn't only make from a puppet. There are more things that could be used to make shadows. And, the most important thing is shadows that we create must breathe like its puppeteer. I will apply this knowledge and experiences in the future".


“ในตอนแรกก็รู้สึกว่าน่าเบื่อเป็นละครง่าย ๆ ก็เคยเล่นมาบ้างแล้ว แต่พอได้ศึกษาและเข้ารับการอบรม ก็เข้าใจว่า ละครหุ่นเงาไม่ใช่อะไรที่ง่าย ๆ ต้องศึกษาอย่างละเอียดมาก จนตอนถึงตอนนี้ ก็ได้เรียนรู้ไปค่อนข้างมาก เข้าใจมากขึ้น สนุกกับการปฏิบัติและแสดงละคร และคิดว่านำไปปฏิบัติได้

" At first, I felt it was boring and easy, I'd done it before. But when I learned in the workshop, I understand that shadow puppet is not easy at all. You've got to study and care for every details. At this moment, I learned quite a lot and have more understanding, having fun with it. And, I think I can do it.


“ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือ แนวความคิดเกี่ยวกับละครหุ่นเงาเปลี่ยนไป รู้สึกว่าหุ่นเงาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด มีลูกเล่นมีเทคนิคที่จะพัฒนาในการเล่นมาก สนุกและท้าทาย มีหลายสิ่งหลายอย่างของหุ่นเงาที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนให้อยากดูและอยากศึกษา รวมทั้งอยากแสดงเป็นมัน จากวันแรกถึงวันนี้ ทำให้ได้ความรู้และเพิ่มทักษะขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแสง-เงา การเล่นกับแสงไฟ ที่ช่วยทำให้เงามีลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่เคยลองหรือทราบมาก่อน รู้สึกดีมากขึ้นกับละครหุ่นเงา และอยากทำ …ทำให้ดีกว่าเดิม
ขอบคุณพี่ ๆ มากค่ะที่ช่วยอบรมให้ในครั้งนี้
(พี่มีความอดทนสูง ใจดี ใจเย็นจังค่ะ สมแล้วที่เป็นผู้ทำละครหุ่นเงา …อาหารอร่อยดีค่ะ คราวหน้าขอมาอีกได้ไหมคะ!)”

" Changes are that my attitude towards shadow puppets is now differed. It was different from what I thought. There are so many styles and techniques to play with it. It's fun and challenging. There are many things about shadow puppets that are charming, attracted to people that they want to see and know more about it or even want to be the shadow. From the first day (of the workshop) till now, I've learned more about shadow puppets and skills especially about light and shadow. learned how to play with lighting and to create different shapes of shadows, which I 'd never knew or tried it before. I feel great about shadow play and I want to do more...and better.

Thank you so much for your workshop.....".


“จากวันแรก…..จนถึงวันนี้
หุ่นเงาในจินตนาการที่เคยรับรู้เปลี่ยนไป
มีความเข้าใจในการสรรค์สร้างจินตนาการ ออกแบบตัวหุ่น
…คิดนอกกรอบมากขึ้นกว่าเดิม
เข้าใจขั้นตอน กระบวนการแสดงละครหุ่นและยังเข้าใจถึงองค์ประกอบร่วมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น แสง เงา และอุปกรณ์ประกอบ”

"From the first day.... till today, shadow puppets from what I knew has changed. I've got more understanding how to create and design the puppets....I have more confident to think unconventionally and understand more about the process of shadow play includes the others elements, such as, lighting, shadows, props. "


“ความรู้สึกจากวันแรกจนถึงวันนี้…ความเปลี่ยนแปลงของความรู้เกี่ยวกับละครหุ่นเงา จากที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ว่าเป็นยังไง อาจจะเคยเจอบ้าง แต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งมาก จนได้มาอบรมที่เชียงใหม่…..รู้สึกว่าละครหุ่นเงามีเสน่ห์มาก เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้หรือประยุกต์อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับการใช้ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น รู้สึกว่าจากที่ทำหุ่นตอนดูข้างนอกไม่สวยเลย แต่พอไปอยู่หลังฉากเกิดเป็นเงาหุ่นสวยมาก ละครแต่ละเรื่องที่นำมาเล่าก็สนุกดี การทำงานเบื้องหลังฉากสนุกมากค่ะ
ขอบคุณทุก ๆ อย่างที่ทำให้ได้รู้จักกับละครหุ่นเงาค่ะ”

" My feeling from first day until today......the changes about knowledge of shadow play from knowing nothing at all, not even what is shadow play. I mean I might have seen some of it, but not deeply. Till I'm here, in this workshop in Chiang Mai, ...I feel that shadow puppets are charming. It's the beginning of creativity, learning to use anything as props, how to deal with the situation in front of you, how to have more concentration. I felt that the puppets is not so beautiful outside, but it's so beautiful on screen. And each production that they present is great fun. Behind the scene also very much fun......Thank you very much for introducing me to the shadow play.


“จากตอนแรกที่ไม่ค่อยรู้จักหุ่นเงาเลย (นอกจากหนังตะลุง) ก็ได้รู้จักละครเงามากขึ้น รู้ถึงวิธีการในการเล่นละครเงา และเทคนิคต่าง ๆ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ
การเล่นละครหุ่นเงาน่ารักและน่าสนใจมากตรงที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเรา ให้เราได้สร้างสรรค์หุ่นขึ้นมาตามความคิดของเรา
ชอบเชียงใหม่มาก วิวสวย อากาศดี และที่สำคัญผู้คนที่นี่หน้าตาดี และน่ารักทุกคน”

" I knew nothing about shadow play at first, apart from Nung Talung. I know more about shadow play now and also how to do it as well as all the techniques. It was a great experience. It's interesting because the shadow puppets could help and support our imaginations, encourage us to create our own puppets......."

กลับไปหน้า Workshops