home | about us | productions | educational projects | company | puppet course | contact us


Welcome to
Wandering Moon Performing Group Shadow Theatre


ขอเชิญผู้สนใจชมการแสดงผสมหน้ากากและละครเงา ณ เทพศิริครีเอทีฟสเปซ วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 19.00 น. บัตรราคา 100 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของศิลปิน ** เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เข้าชมฟรี สำรองที่นั่ง https://forms.gle/zZk7Dke15xYrzmHS8
Click here our events in the past 
¢ÍàªÔ­ÃèÇÁʹѺʹع à»ç¹¡ÓÅѧã¨áÅÐà¢éÒªÁ¡ÒÃáÊ´§ÅФÃà§Ò¨Ò¡
Click here for more adventure of the moon